Urbán János  matematika tanár.1938-2012

 

Az ELTE Természettudományi Karán tanult 19581963-ig matematikát és filozófiát. 19631976-ig az ELTE TTK Analízis I tanszékén tanított. 1967-1990-ig az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) munkatársa, majd osztályvezetője volt. 1974-től a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Matematikai Választmányának titkára, a Kis Matematikus Baráti Körök és a Kalmár László Matematikaverseny egyik fő szakmai szervezője, a feladatkitűző bizottság vezetője volt. Éveken át az MTV Körmönfontoló című matematikai vetélkedőjének zsűri-elnöke, a Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny egyik szervezője. 1981-től haláláig a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium matematikatanára. Főbb kutatási területei a matematikai logika, az algoritmuselmélet és a tanárképzés voltak. Fontos szerepet vállalt a gimnáziumi fakultációs oktatás bevezetésében. Közreműködött tantervek, tankönyvek írásában, népszerű feladatgyűjtemények szerzője, tanártovábbképzések előadója, szervezője.