Szendrei Julianna matematikatanár (1948-2013)

 

A matematikatanítás nemzetközileg elismert kiemelkedő egyénisége. 1970-1990-ig az OPI-ban dolgozott, Varga Tamás munkatársaként részt vett az 1978-as tanterv kidolgozásában, utána is a módszer terjesztésének, iskolai adaptációjának elismert szakértője volt.

Egyik társszerzője volt az 1978-as matematika tantervnek, és az ahhoz alkotott tankönyvcsaládnak, a NAT matematika műveltségi terület 1995-ben és 2003-ban kiadott változatainak.

Fő kutatási területei: tanulási nehézségek a matematika tanulásában; a 612 éves korosztály.matematikatanulásának problematikája; a matematika tanulásának és az anyanyelv ismeretének kapcsolata; a munkaeszközök és a számítógép használata a matematikai fogalomalkotás folyamatában és a tanítóképzés.

Tanított matematikát általános iskolában, szakközépiskolában, gimnáziumban. Nemzetközi bizottságok vezető tagjaként irányított hazai és nemzetközi kutatásokat. Részt vett a 1995-ös és 2003-as NAT kidolgozásában.

1977-től élete végéig kooptált tagja volt a svájci bejegyzésű CIEAEM Nemzetközi Matematikatanítási Bizottságnak. 1988-1992 között a bizottság alelnöke, 2003-2007 között elnöke volt.

Több folyóirat, köztük a Polygon, a Recherches en didactique des mathématiques és a Journal of Mathematics Teacher Education szerkesztőbizottsági tagja.

1991-től haláláig az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszékének vezetője.

„Tanított. Támogatott. Utakat egyengetett. Irányt mutatott. Gondoskodott. Játszott. Szervezett. Ötletet adott. Példát mutatott emberségből, tapintatból, megértésből, szeretetből.”