1,

- Tisztázom az én elvárásaimat. Én következetes leszek.

- Igazodom az "átlaghoz" ha nem lehetséges a központi szabályozás.

- Iskolaszinten kell megegyezni.

- Iskolai szinű rendezvényeknél legyen egységes a nép, a "komoly" bűntetés, de osztályszintű esetekben nem okoz problémát.

- Van egy házirend, annyit meg lehet követelni, a többit megbeszélni a gyerekekkel, megegyezni, azt viszont betartatni.

- Iskolaszinten kell megegyezni, de ha ez nem megy akkor legyünk mi a leglazábbak akkor biztos nem fognak panaszkodni a gyerekek.

- Ez az Igazgató(ság)ra tartozik.

- Az ünnepi öltözék nem probléma, persze normális keretek között. A hiányzás, késés csak akkor, ha túl sokszor fordul elô.

- Ez abban az esetben probléma, ha az osztályfônôk nem határozott, de követel. Egyébként ez nem gyerek-tanár, hanem tanár-tanár probléma.

2. - Amíg a többi gyereket nem zavarja, s a saját munkáját sem akadályozza.

- Igazából ez nem a tanár feladata, szerintünk, ha már olyan méreteket ölt, akkor annak mélyebb gyökerei vannak.

- Fontos,  Általában kell, hogy szava legyen a tanárnak, hogy ezt hogyan éri el, az már egy összetettebb dolog.

- Szoktassa az anyja.

- Óra elején szánok rá néhány percet, hogy kidobják a szemetet.(Következô alkalommal már "némi" prédikáció lesz.)

- Példamutatás, beszélgetés, állandó figyelmeztetés, amíg nincs eredmény.

- Addig ne mehessenek el órák után, amíg, nem szedték össze a szemetet.

- Ha nem tanulta meg otthon . . . veszett fejsze.

3. - A hetes figyelmeztesse a többieket. Addig nem jelenthet amíg nincs nyugalom.

- Nem probléma. Saját tapasztalat: ha némán kivárom, észbekapnak, beállnak, és összeszégyellik magukat.

- Akkor viszont álljanak tovább, s úgy vegyenek részt az órán.

- Az osztályt bűntetni kell és addig nem kezdôdik el az óra, de tovább tart.

- Másképp is el lehet kezdeni az órát, nem ez a legfontossabb az órákon.

- Na és . . .- Ne álljanak fel, de ne zajongjanak.

- Nem tisztelnek, ha figyelmeztetésre felállnak, még mindíg nem fognak tisztelni.

4. - Ez probléma. Ezt jelezni kell felé a feledékenység mértékében.

- Szép szóval vászólni.- Miért, vannak ? Ha tudja a hiányzókat . . .- Legyen még egy hétig hetes.- Plussz feladatok adhatók, bűntetés ha elmulasztja.- Elvégeztetem vele utólag.

5. - Az biztos, hogy ha ez így megtörtént, az elôzôket értékelném. Mivel a dolgozat majdnem kész, ezért ez lehet, hogy reális lesz.

- Az osztály azt mond, amit akar, a dolgozatot elveszem, és jobb esetben az abban az állapotban értékelem.

- Ha megpróbált puskázni, szerintem jogos a büntetés.( -1 jegy)

- Megprobálom elkerülni, hogy ilyen helyzet elôfordulhasson.

- Dolgozat közben jogos a fegyelmet megkövetelni. Jó megoldásnak látszik, hogy újra írja meg ebben a témakörben a dolgozatot.

- Jogos a tanár intézkedése, csak a dolgozat után vetesse elô a füzetét.

- Ha jó tanuló, miért lapozott bele a füzetbe?

6. - Probléma, de ez társadalmi.

- A szülô feladata ezt eldönteni, a saját gyerekét neveli ezzel valamire.

- Ezt a szülôvel beszélem meg.

- Az orvosi igazolást a szülô is írja alá.- Elfogadom az igazolást.

7. - Én szépen beszélnék.

- Elküldöm szótárazni, keresse ki mit mondott.- Ellenôrzô vagy 30 fekvôtámasz.- Iskolában meg kell követelni a kultúrált beszédet.- Plussz feladattal büntetni.- Példamutatás, beszélgetés a tanulókkal.- Ez is inkább a társadalom problémája.- Úrrá kell lennie rajta a tanárnak.- Szóbeli figyelmeztetés.- Fontos.- Komoly probléma. Szintén nem egységes a tanárok hozzáállása.

- Milyen fokú? Ettôl függô elbírálás.

8. - Nagyon ritkán van teljes összhang.

- Közös kompromisszum.

- Ha minden gyerek kettesre áll, akkor nyílván nem a tanulók hibája. Ílyenkor a tanárral kell tisztázni.

- Konkrét problémától függ.- Adni egy lehetôséget a javitásra.- El kell ismerni a gyerekek igazát, és meg kell értetni velük, hogy a tanárnak is igaza van. Majd kompromisszumra jutni.

- Saját értékrendszer átértékelése, és az osztállyal megbeszélni.

- Ha bizonytalan vagyok idôt kérek, ha megtettem a kinyilatkoztatást akkor ragaszkodnom kell hozzá, következetesség.

9. - Az osztály fogadja vissza.- A tanulót kell segíteni, mindenkivel szemben. A többi diákot nem kell bevonni.- Beszélni kell az osztállyal, hogy segítsék a gyereket.Buli, osztálykirándulás, egy pofa sör a gyerekkel.- Meg kell beszélni az osztállyal, hogy miért nem követhetô a példa, és a gyerekkel is el kell beszélgetni. Meg kell bűntetni.

10. - Igen.- Félbeszakítás. Ha ôk nem tartják be amit ígértek akkor ne várjanak el a másik féltôl sem semmit.- Vagy félbeszakítani, vagy az elsô hibáig folytatni.- Ha szóltam akkor igen, áldozatot kell hozni/hozatni.- Nem! Miért kell megbeszélni, hogy ne igyanak?

- Az ilyesmi nem így kezdôdik. Ennek már elôjelei vannak, amire fel kell figyelni . . . és le kell kezelni a problémákat.- Inkább megelôzni lehet mint bűntetni.

- A félbeszakítás nem megoldás, mert az iszákosak úgysem fognak hazamenni. Legközelebbi osztálykirándulás nem várható.

- Ha nekik így jó akkor tegyék, de ne itt. Indulás haza.

- Biztos nem! Mikor kijózanodnak, megbeszélnénk. Biztosítanám ôket, hogy ez számomra csalódás volt, de ha meggyôznek a jövôben róla, én továbbra is meg fogok bízni bennük.

11. - Ránézek, rászólok, rászólok másodszor, felállítom, elültetem, megölöm.

- Úgy kell az anyagot tanítani, hogy a gyerekeknek érdekes legyen. Ôk is adhatnak elô.

- Külön vagy elôre ültetem, ne tudjon másokat zavarni. Számonkérésnél hátránya lesz abból, hogy nem figyelt.

- Érdekes feladatokat kell mutatni, és az elméletet is fel lehet dobni egy-két jó ötlettel.

- Ha nem érdekli ne jöjjön be.- Megbukik.- Nehéz kérdés; meg lehet kérdezni óra után, mi baja; lehet a szülôket kérdezni, mi a baj; esetleg letolás.

- Saját gondja, ha van esze akkor rájön, hogy a saját érdeke.

- Ez attól függ mennyire zavaró. Óra után beszélgetés vele, vagy akár órán is egy kis "megszégyenítés".

12. - Jó példát felhozni(legendák tudósokról).

- Oda kell menni hozzá és segíteni neki. Valószínüleg azért érez így, mert mindíg kudarca volt eddig.

- Megpróbálni érdekes feladatokat adni. A dogába olyan feladatokat adni, amiket így begyakorolhatott volna.- Következô órára bepótoltatom.- Középiskolába nem kötelezô járni.

- Ne tegye ! Legyen buta ! - Ô dolga, ôbaja, csak csendben és a többiektôl elszigetelve.

13. - Íráskép, ha nem tudom kétségkívül bizonyítani.

- 1 jegy levonás és megszűntetjük a bediktálási módot.

- A dogajegyeket nem bediktáltatom hanem, a dogák alapján beírom ôket.

- Nem a diákokkal kell bediktáltatni a jegyeket. 

- Ilyesmi nem fordulhat elô. Ha lehet bizonyítani - 1.- Négyszemközt kell intézni, akkor könnyebben fogja bevallani.- Személyesen vele megbeszélni, nem az osztály elött.

14. - Én megpróbálnám szülôi hatáskörbe vonni a dolgot, ha nem megy akkor az osztálypénzbôl törlesztetnék.- Jó tanulópénz, máskor nem csinálja meg.- Nagyobb lóvé esetén szólni. - Legközelebb nem fizetni be ôket. - Megjegyzem magamnak, de nem szólok. - Ha engem ez bosszant akkor rákérdezek. - 20 FT-ért nem csinálok problémát. - Belépôdíj finanszírozása osztálypénzbôl történjen. - Elôre összegyűjteni a pénzt, utólag mindenkitôl már ciki.

15. - Feladatokat adni, lefoglalni az unatkozókat, vagy azokkal meséltetni el az anyagot, akik ott voltak órán.

- Nem ismétlünk a könyvbôl is be lehet pótolni. Ha valaki tényleg figyelne az ismétlésre annak óra után elmagyarázható.

- Abbahagyom az ismétlést, és folytatom az anyagot.  - De hányszor volt ilyen, csak lassan hosszú idô alatt lehet tenni ellene. - A hiányzók gondja az anyag megtanulása. - Letolás, megpróbálni folytatni, ha nem megy, akkor félbeszakítani az ismétlést. - Ismétlés beszüntetése, új anyag.

16. - Gyerekkel, szülôvel külön-külön elbeszélgetni. Ha nem jutunk megegyezésre, nincs mit tenni.

- Családlátogatás keretében együtt beszélgessenek el a vétekrôl.- A gyereket nem bántom, a szülôvel tisztázom.- Akkor meg van oldva.- Aki fia borja . . .- Ne a szülô vállalja, a gyerek csinálljon valamit amivel rendbehozhatja.